Om Åhus

Kroglivet är rikt i Åhus. Allt från räkor till glass och Absolut Vodka finns på Åhus hemmaplan. Sommartid lever Åhus upp till något alldeles extra!

Baden vid de milslånga stränderna kring Åhus är underbara. Redan i slutet av 1800-talet var Åhus ett populärt resmål med många tusen dagliga badgäster under sommartid. Då gick det dagliga badtåg från Kristianstad till Åhus. Idag är det bussar och bilar som tar folket till Åhus där det mesta finns; brygga, kiosker, golfbanor, glassbarer, pizzerior och restauranger. För den som vill ha tempererat vatten finns en nybyggd utomhusbassäng.

Varför inte delta på ett äkta ålagille eller en unik upplevelse på Absolut Home.

Att strosa och vandra, där vägen är målet är en konst som kanske borde ha en egen akademi. I Åhus ingår korsvirkeshus, medeltida hus, handel och shopping av alla de slag, konst, form och design, ett ljuvligt vackert museum, Aoseum, S:ta Maria Kyrka, hamnen, stranden, skogen och för den som vill sträcka ut riktigt rejält; en och härlig Helgeå att följa både länge och väl.

Åhus city

Åhus är en tätort i Kristianstads kommun i Skåne län, belägen vid Helge åns norra utlopp i Hanöbukten utmed kusten som kallas för “Ålakusten“.

Åhus har 9 840 åretruntboende (2015)  och en betydande sommarpopulation. SCB avgränsade 2015 två fritidshusområden i Åhus, ett i Äspet och ett i Täppet, med 480 respektive 305 fritidshus. Varje år ordnas Åhus Beachhandboll Festival och Åhus Beach Soccer som lockar många spelare och besökare.

Åhus strand

Badort

Åhus var sedan långa tider känd som badort. Redan på slutet av 1800-talet gick badtågen från Kristianstad till Åhus. Varma sommardagar kunde 4 000-5 000 personer stiga av i nuvarande Stubbagatans förlängning för att ströva omkring utmed Täppetstranden.

Åhus strand sport

Föreningsliv

Åhus må vara en liten by, men den sprudlar av föreningsverksamheter i alla dess former, några av föreningarna är hyfsat kända. Om man bara tar idrottsföreningar så finns det i “lilla” Åhus totalt 23 föreningar. De sysslar med handboll, fotboll, karate, friidrott, segling, rodd, cykling, gymnastik, ridning, folkrace, golf, simning, skytte, tennis, vindsurfing och thaiboxning.

Där världsberömda Absolut Vodka tillverkas

Drink Spirits Editor, Geoff Kleinman åker till Sverige för att besöka Absolut Vodka destilleriet för att se exakt hur deras vodka är tillverkad.

https://www.drinkspirits.com/vodka/absolut-scenes-absolut-vodka/

Historia

Åhus historia går ända tillbaka till sen järnålder/vikingatid, då en betydande handelsplats var etablerad en bit uppströms om det nutida samhället. På 1100-talet uppfördes en borg utanför staden efter kontinental förebild, troligtvis av den lundensiske ärkebiskop Eskil.

Åhus hette från början Aos (1296). Namnet betyder ‘åmynning’. Att orten senare kom att heta Åhus förklaras av borgen som fanns där. En borg kunde kallas ‘hus’ (jfr Glimmingehus). Ett antaget namn är Aosa husÅhus borg, som sedan skulle ha förändrats till Åhus. Möjligen kan denna förändring ha skett genom lågtyskt inflytande.

Staden var en betydande handelsplats i det danska riket. Sin blomstringstid som stad upplevde Åhus under 1200- till 1400-talet, då staden lydde under och gynnades av Lunds ärkestift. Bland annat uppfördes då en ringmur, vars rester är de näst bäst bevarade resterna av en medeltida ringmur i det nuvarande Sverige. De äldsta kända stadsrättigheterna är från 1326, men enligt ortens egen tradition räknar man med att den grundades 1149, då ärkebiskop Eskil fick den som förläning.

Åhus förlorade mycket av sin betydelse i och med reformationen på 1500-talet, ett århundrade då också svenska plundringar drabbade hårt och bland annat förvandlade borgen till den ruin i hamnområdet den än i dag är. Nedgångsperioden fullbordades med att Åhus förlorade sina stadsrättigheter 1617, när fästningsstaden Kristianstad grundades av Kristian IV. 1658 kom Åhus till Sverige genom freden i Roskilde.

Järnvägen

1883 kom järnvägen till byn då Gärds Härads järnväg (GJ) anlade sin sidobana från Everöd. Den första stationsbyggnaden, som fick namnet “Åhus”, inryms i dag i ett större huskomplex och har bland annat haft funktion som dagcenter och fritidsgård med namnet “Gärdskan” och “Stinsen 13”. Intresset att från omlandet kring Kristianstad nå hamnen i Åhus, och som svar på konkurrensen från Gärdsbanan mot kanaltrafiken i Helge å, byggde bolaget Christianstad – Åhus Jernvägsaktiebolag (CÅJ) en bana 1886 över Viby och Rinkaby till Åhus. På grund av samarbetsproblem kunde man inte enas om en gemensam bangård och station i Åhus, varför denna bana fick anlägga en egen station precis norr om Gärdsbanans. Namnet på denna station blev “Åhus hamn”. Detta problem kvarstod fram till 1936 då Gärdsbanan, som ingick i Östra Skånes Järnvägar köptes upp av Kristianstadsbanorna under beteckningen CHJ (Kristianstad Hässleholms järnvägar), i vilken CÅJ ingick. Gärdsbanans station avvecklades och stationen “Åhus hamn” fick namnet “Åhus”. Persontrafiken försvann 1962 och i dag är det enbart godstrafik på linjen. Dock har godsmängden ökat genom åren och banan har successivt förstärkts. Intressant är det Vodkatåg som går en gång i veckan från hamnen med cirka 25 fullastade vagnar.

Administrativa tillhörigheter

Åhus var och är kyrkby i Åhus socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Åhus landskommun, där Åhus municipalsamhälle inrättades 11 juni 1887. Åhus köping bildades 1905 genom en ubrytning av landskommunen och en del av municipalsamhället, där resterna del av municipalsamhället överfördes 1929 och resterande del av landskommunen uppgick 1952. Köpingskommunen uppgick 1971 i Kristianstads kommun.

I kyrkligt hänseende har orten alltid hört till Åhus församling.

Orten ingick till 1 juli 1967 i Villands tingslag och därefter till 1971 i Kristianstads domsagas tingslag. Sedan 1971 ingår Åhus i Kristianstads tingsrätts domsaga.

Stadsbild

Centrum ligger norr om Helge å och består av mindre gränder och ett torg med tillhörande kyrka. Bostadsområdet som ligger söder om Helge å, på Yngsjö-sidan, heter Äspet och bostadsområdet mot stranden norrut heter Täppet. Vid Täppet ligger Kantarellenbadet och semester- och konferensanläggningen Åhus Seaside. Mellan Täppet och centrum ligger området Paradiset, och längre åt nordöst ligger området Östra sandar, och i nordväst Pallersområdet. Söder om Pallersområdet ligger Vattentornsområdet och sydväst om detta bostadsområdet Transval.

Näringsliv

Ortens viktigaste industrier är franskägda Vin & Sprit som tillverkar Absolut Vodka och gipsskivetillverkaren Knauf Danogips. Den lokala möbeldesignbyrån Blå Station ligger i byn. Ateljé Lyktan har en fabrik i Åhus. En av hovleverantörerna, Studio Glashyttan, tillverkar glaskonstverk som smyckar delar av samhället.

Tyska Riket hade ett honorärt vicekonsulat i Åhus 1900-1945. Där fanns också ett kungligt danskt vicekonsulat 1905-1936, även det honorärt.

Ålfiske

Åhus är också känt för ålfiske. En känd profil i ålnäringen var Sven Vilhelm Nilsson, som bland annat startade AB Ålexporten.] Ålfisket har numera minskat i omfång, men har i stället blivit en viktig del av besöksnäringen i regionen och ett femtiotal olika nationaliteter besöker nu årligen Åhus för att uppleva ett äkta ålagille.

 

Källa:
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85hus